Øster Brønderslev Forsamlingshus

Arkivsider fra Borgerforeningens hjemmeside


Borgerforeningen i 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011
2007
1) 
Artikel fra Lokalbladet juni 2007 om Borgerforeningen HER

2)
Billeder fra sankthansfesten 2007 på Bålhøj med 150 deltagere til en fornøjelig og hyggelig aften med grill, båltale ved Ole Jespersgaard, sang og musik samt rollespil ved den lokale rollespilsgruppe Taradar. Se billeder fra sankthansaften 2007

3)
Invitationen til borgermødet 6. november 2007 i Øster Brønderslev Forsamlingshus til diskussion af foreningens aktiviteter, byens udvikling samt planer og ideer i den forbindelse. HER

Borgerforeningens bestyrelse 2007
I forreste række fra vesntre: Mette Boye, Poul Erik Jensen og Birgit Søndergaard. Bagest fra venstre: Jan Jæger, Henrik Jensen, Lars Pedersen og Peter Andersen
Borgermødet tirsdag 6. november 2007
Der deltog 65 interesserede i borgermødet i Øster Brønderslev Forsamlingshus til diskussion af foreningens aktiviteter, byens udvikling samt planer og ideer i den forbindelse.
Det var MEGET FLOT!
Læs nogle af oplæggene og et referat af borgermødet HER
2008
Generalforsamling 2008
Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Forsamlingshuset.
På dagsordenen var bl.a. vedtagelse af Borgerforeningens vedtægter.
Forslaget til reviderede vedtægter for Borgerforeningen kan ses HER på hjemmesiden.
Vedtægterne for Forsamlingshusfonden ses HER

Et kort referat af generalforsamlingen ses HER

Ølsmagning
Borgerforeningenns arrangement med Martin Rantzau fra Haandbryggeriet på Gjøl var en succes med et fyldt forsamlingshus til et spændende foredrag, god mad og godt øl.
2009
Skraldeindsamling 2009
Den årlige indsamling af affald langs indfaldsvejene til Øster Brønderslev foregik søndag 19. april, og her er størstedelen af de aktive på holdet samt byrådspolitiker Karsten Frederiksen, der skænkede snaps og sodavand samt satte indsamlingen i gang. Der var i år mindre affald end sædvanligt, så måske har flere års kampagner hjulpet - lidt - for der var stadig smidt mange /og underlige ting og sager i grøftekanterne.
Sankthansaften 2009
Ø. Brønderslev Borgerforening havde arrangeret sankthansaften på Bålhøj, og dejligt mange havde taget imod invitationen.
Mange deltog i musikarrangementet på festivalpladsen, hvor Familieorkestret Christiansen & Mortensen underholdt, mens folk hyggede sig sammen. Nogle havde taget mad med, og andre købte en pølse. Bålet tændtes kl. 20.30 på den gamle sportsplads, hvor Gitte Christiansen holdt en god båltale,
og Poul Erik Jensen sang for, og her var der kommet endnu flere folk til. Tak for opbakningen!
2010
Generalforsamling 2010
Øster Brønderslev Borgerforening afholdt generalforsamling i Forsamlingshuset
Torsdag 11. marts 2010 kl. 19.00 -
Læs referatet HER
Skraldesamling 2010
Øster Brønderslev Borgerforening deltog aktivt i Dansk Naturfredningskampagne om at indsamle skrald langs vejene.

Søndag 18. april indsamlede ca. 15 deltager i alt 30 sække affald langs vejene ved Øster Brønderslev Bagefter var der pølser og øl/vand i haven Husumvej 7 ved Lis og Ove Dam.

Sankthansaften 2010
Det var en god aften med hygge og musik inden bålet og en flot opbakning til hele arrangementet.
2011
Borgerforeningen
Læs det seneste information fra Borgerforeningens bestyrelse HER

Generalforsamling 2011
Borgerforeningen for Øster Brønderslev og omegn holdt den årlige generalforsamling 23. marts kl. 19.00 i Forsamlingshuset. Læs formandens beretning HER

Bålhøj Plantage
Der er blevet arbejdet ihærdigt i Borgerforeningens Plantage på Bålhøj med udtynding og fældning. Senere kommer oprydning, anlæg af stier og nyplanting m.v.! Se mere i artiklen fra Lokalbladet nr. 60 HER - og fra nr. 61 HER

Sankthansaften

Sankthansfesten på Bålhøj havde mere end 150 deltagere, der bl.a. nød samværet, bålet, Lars Klovborg Pedersens båltale - og tørvejret.

Tilbage til forsiden